Tin tức

CƠ CẤU DẪN HƯỚNG CỦA ĐỒ GÁ | MHA

Cơ cấu dẫn hướng của đồ gá

Cơ cấu dẫn hướng dùng để dẫn hướng dụng cụ cắt và nâng cao độ cứng vững của nó. Thường xuất hiện trên đồ gá khoan, khoét, doa,…do độ cứng vững của các dụng cụ cắt này kém.

Xem thêm

Đồ định vị cơ khí

Định nghĩa và yêu cầu đối với đồ định vị

Khi định vị chi tiết trên đồ gá, người ta dùng các chi tiết hay các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với bề mặt dùng làm chuẩn của chi tiết, nhằm đảm bảo độ chính xác về vị trí tương quan giữa bề mặt gia công của chi tiết với dụng...

Xem thêm

123