Cơ cấu dẫn hướng của đồ gá

1. Giới thiệu chung về cơ cấu dẫn hướng

Nhiệm vụ:
Cơ cấu dẫn hướng dùng để dẫn hướng dụng cụ cắt và nâng cao độ cứng vững của nó. Thường xuất hiện trên đồ gá khoan, khoét, doa,…do độ cứng vững của các dụng cụ cắt này kém.
 
Phân loại: cơ cấu dẫn hướng của đồ gá gồm phiến dẫn và bạc dẫn
 
Cơ cấu dẫn hướng của đồ gá
 
- Phiến dẫn:
 • Phiến dẫn cố định
 • Phiến dẫn tháo được
- Bạc dẫn:
 • Bạc dẫn hướng cố định
 • Bạc dẫn hướng thay thế
 • Bạc dẫn hướng có kết cấu đặc biệt
Bạc dẫn có tác dụng trực tiếp dẫn hướng dụng cụ cắt, được lắp trên phiến dẫn. Phiến dẫn được lắp trên thân đồ gá
Kích thước lỗ bạc dẫn bằng kích thước dụng cụ gia công

Công dụng:
 • Xác định tâm lỗ gia công mà không phải lấy dấu
 • Tăng độ cứng vững cho dụng cụ cắt

1.1. Phiến dẫn

Phiến dẫn có dạng tấm, được định vị và kẹp chặt trên thân đồ gá, mang bạc dẫn hướng. 
Gồm có các dạng:
 • Phiến dẫn cố định không tháo được
Phiến dẫn cố định không tháo được

 • Phiến dẫn cố định tháo được
Phiến dẫn cố định tháo được

 • Phiến dẫn bản lề
Phiến dẫn bản lề

 • Phiến dẫn tháo rời
Phiến dẫn tháo rời
 • Phiến dẫn treo
Phiến dẫn treo
 
Để xác định chính xác vị trí tâm lỗ khi gia công, trên thân phiến dẫn phải có các chốt định vị.
 

1.2. Bạc dẫn hướng

Công dụng:
 • Xác định vị trí tâm lỗ gia công
 • Làm điểm tựa, tăng cứng vững cho dụng cụ cắt
Gồm có các loại:
 • Bạc dẫn cố định
Được dùng trong trường hợp lỗ gia công chỉ qua 1 nguyên công hoặc 1 bước công nghệ.
Kết cấu gồm 2 loại: bạc trơn và bạc có vai.
 
Bạc dẫn cố định
 
 
 • Bạc dẫn thay thế
Bạc dẫn thay thế
 • Bạc dẫn thay thế nhanh
Bạc dẫn thay thế
 
Rãnh trên vai có tác dụng làm giảm thời gian thay bạc: do không cần tháo vít hãm
Bạc thay thế dùng khi gia công lỗ gồm nhiều bước công nghệ, sau mỗi bước phải thay thế bạc dẫn hướng và dụng cụ cắt. Bạc thay thế lắp với phiến dẫn thông qua bạc lót. Bạc lót lắp chặt với phiến dẫn, bạc dẫn lắp sít trượt với bạc lót.
 
 • Bạc dẫn xoay
Dùng để gia công lỗ trên máy doa. Bạc dẫn được lắp với ổ trượt hoặc ổ lăn, các ổ đó được lắp với phiến dẫn. Bạc dẫn có lắp then với cán dao để quay theo trục dao khi gia công
 
Bạc dẫn xoay
 
 • Bạc dẫn hướng có kết cấu đặc biệt
- Hình a: Gia công trên mặt nghiêng/mặt cầu
- Hình b: Gia công với dụng cụ cắt có đầu dẫn hướng
- Hình c, d: Gia công nhiều vị trí có đường tâm gần nhau

Bạc dẫn hướng có kết cấu đặc biệt

Bạc dẫn hướng có kết cấu đặc biệt
 
 • Yêu cầu đối với các kích thước của bạc:
   
Yêu cầu đối với các kích thước của bạc
 
- Chiều dài bạc dẫn: b=(1,5÷2)d
- Khoảng cách đến bề mặt gia công:
 • Đối với vật liệu giòn (gang) : a = (0,3÷0,5).d
 • Đối với vật liệu dẻo (thép, nhôm): a = (0,5 ÷ 1).d
 • Khi khoét: a ≤ 0,3.d
Đóng bạc dẫn lên phiến dẫn
Đóng bạc dẫn lên phiến dẫn
 
 • Bạc dẫn và phiến dẫn  trong nguyên công khoan – khoét - doa
Bạc dẫn và phiến dẫn trong nguyên công khoan – khoét - doa
 
 • Bạc dẫn có lỗ dầu
bạc dẫn có lỗ dầu
 • Bạc dẫn và phiến dẫn  trong nguyên công khoan – khoét - doa
Bạc dẫn và phiến dẫn trong nguyên công khoan – khoét - doa
 • Bạc dẫn và phiến dẫn  trong nguyên công doa lỗ
Bạc dẫn và phiến dẫn trong nguyên công doa lỗ
 • Bạc dẫn tiêu chuẩn
Bạc dẫn tiêu chuẩn

Bạc dẫn tiêu chuẩn

Bạc dẫn tiêu chuẩn

Bạc dẫn tiêu chuẩn
Xem thêm những sản phẩm đồ gá cơ khí tại đây: Đồ gá