Hỗ trợ khách hàng

Tại MHA chúng tôi luôn tâm niệm rằng tạo dựng những giá trị vững chắc chính là chìa khóa cho kinh doanh thành công, thực hiện triết lý kinh doanh là làm hài hòa lợi ích của xã hội, lợi ích của đối tác và lợi ích của công ty. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều vì một mục tiêu chung của công ty, đó là: Không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng, cho cộng đồng, cho cán bộ công nhân viên và cho công ty, cống hiến tài năng và nhiệt huyết cho sự phát triển bền vững, lâu dài đồng thời cung cấp những sản phẩm đảm bảo về chất lượng và thân thiện với môi trường, con người. 

Với tư cách là nhà cung cấp:
Không ngừng cải tiến nhằm tạo niềm tin và vượt trên sự thoả mãn của Khách hàng:
 • Đặt chất lượng lên hàng đầu;
 • Đảm bảo giao hàng;
 • Loại bỏ lãng phí nhằm giảm chi phí bán hàng.  
Với tư cách là nhà một doanh nghiệp của địa phương:
Làm điều tốt cho xã hội:
 • Tôn vinh luật định của nhà nước
 • Đóng góp vào sự phát triển của địa phương và của đất nước
 • Tiến hành hợp tác đúng mực và cởi mở nhằm trở thành một doanh nghiệp tốt trên địa bàn.
dịch vụ chăm sóc khách hàng MHA

Với tư cách là một công ty học hỏi và phát triển:
Xây dựng lòng tin nơi nhân viên:
 • Tạo việc làm ổn định và thu nhập ngày càng cao cho nhân viên
 • Cải tiến thường xuyên môi trường để nâng cao an toàn, vệ sinh lao động, thực phẩm cho nhân viên
 • Đề cao sự phối hợp, tin cậy lẫn nhau, bên cạnh sự tôn trọng giữa các nhân viên và BGĐ
 • Khuyến khích bầu không khí luôn học hỏi và phát triển
 • Nuôi dưỡng nền văn hoá Công ty để thúc đẩy sự sáng tạo cá nhân và giá trị tập thể
 • Đề bạt lãnh đạo từ nội bộ Công ty
 • Hướng dẫn toàn bộ nhân viên thành những người tự giải quyết vấn đề.
Với tư cách là bạn hàng:
Tăng cường mối quan hệ hợp tác cùng phát triển với các đối tác, các bên liên quan