Dự án băng tải rác công nghiệp

Trong dự án này, băng tải rác là một hệ thống gồm 6 băng tải nối tiếp nhau, mỗi băng tải có kích thước: 6100 x 880 x 2561 (mm)

Dưới đây là video quay lại hệ thống băng tải rác sau khi đã lắp đặt xong và đang test tại xưởng sản xuất của kháchBăng tải rác công nghiệp

Băng Tải Rác - Băng Tải Công Nghiệp MHA

Băng Tải Rác - Băng Tải Công Nghiệp MHA

Băng Tải Rác - Băng Tải Công Nghiệp MHA

Băng Tải Rác - Băng Tải Công Nghiệp MHA

Băng Tải Rác - Băng Tải Công Nghiệp MHA

Băng Tải Rác - Băng Tải Công Nghiệp MHA

Băng Tải Rác - Băng Tải Công Nghiệp MHA